همین روزاس که روی مودما عکس مثانه یه آدم سالم رو بزارن کنار عکس مثانه یه معتاد به اینترنت مقایسه کنن و به ملت هشدار بدن !
8 امتیاز + / 0 امتیاز - 1392/03/06 - 16:09 در CARLO

(8 )